Murraysburg 150

Murraysburg 150 jaar

Ken jy Murraysburg?

Probeer om die volgende vrae te beantwoord.

  • Wanneer is die NG gemeente gestig?
  • Wie was die eerste gebore Murraysburger om vir die Springbokke te speel?
  • Waar sou Glattsdorp gestig word?
  • Watter skoolhoof het die nuwe leraar met ‘n toespraak in Latyn verwelkom?

Wat is SCORE?

Indien u nie weet nie, lees “Murraysburg 150” deur Izak Malherbe, Charl Conradie en Alida Pienaar.

Inligting oor waar die boek gekry kan wordkontak Alida Pienaar.

:  +27 82 599 0366