Schools

Murraysburg voorbereidings skool

3 Erlank Street
Murraysburg
+27 83 233 3150
waiting
Murraysburg Voorbereidings Skool

Murraysburg Primary School

1 Basson Street,
Murraysburg
+27 49 844 0089
info@murraysburgprim.co.za
murraysburgprim.co.za
Laerskool Murraysburg

Murraysburg High School

245 Graaf Reinet Road
Murraysburg
+27 49 844 0244
waiting