Matriekbemagtiging

Renée Swanepoel  –  September 27, 2023

 

17 de BEMAGTIGINGDAG  VIR  56 MATRIEKS – MURRAYSBURG HOëRSKOOL

 1. OPENING & VERWELKOMING: –  Gesondheid – geestesgesondheid
 • Theresa Troskie
 1. GEDRUKTE BOEKIE vir elke leerling:
  • Wenke en voorbeelde vir dekbrief/aansoekbrief/begeleidende brief;
  • Wenke vir opstel van CV;
  • Optrede by onderhoud;
  • Sosiale media en die werkplek;
  • Kursusse en kontakbesonderhede – in die omgewing;
  • Lys van 51 facebook-groepe vir werksoekers.
 • Theresa Troskie –  Openbare sake

 

 1. OPTREDE BY ONDERHOUD –  Opvoeding en kultuur

 

 1. SOSIALE MEDIA EN DIE  WERKPLEK             – Openbare Sake

 

 1. ROLLESPEL: “Jy is jou eie Handelsmerk.”          – Kunste en Handvlyt

Werksonderhoud vir pos as winkelassistent by Kay’s Kafee, Murraysburg.

 

2 leerders is vraestellers en 4 is die paneel.         –  Opvoeding en Kultuur

(Renée & Theresa)

 

 1. HULPMIDDELS VIR JOU LEWENSREIS – Opvoeding en Kultuur

Lewensvaardighede

 • Renée Swanepoel

Konflikhantering

 • Renée Swanepoel

 

 1. INLIGTING OOR BEROEPE  EN  OPLEIDINGSINSTELLINGS:

(Graaff-Reinet en omgewing) – Theresa Troskie

6.1        Bankwese                                             –  Openbare Sake

6.2        SAPD Akademie, Graaff-Reinet              –  Openbare Sake

6.3        Grootfontein Landboukollege                    –  Landbou en Tuinbou

6.4        South African College for Tourism           –  Leefstyl

6.5        East Cape Midlands College                   –  Openbare Sake (Tegnologie)

6.6        Oos-Kaap Akademie vir Veewagters       –  Landbou en Tuinbou

6.7        Lys met 51 facebookgroepe vir werksoekers  –  Openbare Sake

 

 1. GASKUNSTENAAR: Edward Daniëls                 –  Kunste en Handvlyt

R300

 1. UITDEEL VAN:
  • Februarie: R150 per leerder sal oorbetaal word as bydrae vir matriekbaadjies. Donasie  R8 400.
  • Wegneemete (Jeanette) R65 X 56 =  R3640                    –  Leefstyl
  • Cupcakes (Maryn) – R8 elk = R448
  • Skryfbehoeftes vir eindeksamen – R739
 2. GROOT DANK AAN  ONS  VRYGEWIGE BORG:    MARELI  VISSER, Kraaifontein Murraysburg wat hierdie dag al vir soveel jare moontlik maak.